HomeProjecten De Passageulelinie

De Passageulelinie

Aardenburg en Oostburg

De Passageulelinie tussen de Bakkersdam (Oostburg) en de Jufferschans (IJzendijke) vormde 100 jaar lang een belangrijke op het Zuiden gerichte verdedigingslinie. In het landschap zijn reeds tal van forten en liniedijken herkenbaar. De Ecologische hoofdstructuur (EHS) in West Zeeuws-Vlaanderen is gekoppeld aan deze linie. Vanaf eind vorige eeuw wordt de EHS stukje bij beetje gerealiseerd. Doelstelling van dit project is om naast realisatie van de EHS de Passageulelinie toeristisch-recreatief te ontsluiten (wandelpaden, wandelbruggen, uitkijkplatforms, parkeerplaatsen, veilige oversteekplaatsen) en elementen van de StaatsSpaanseLinies te herstellen en/of accentueren (schansen, redoutes, batterijen, informatiepanelen). Door inzet vanuit het programma Nationaal Landschap krijgt dit project een kwaliteitsimpuls die met de basisfinanciering niet mogelijk is.

  

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied is, in samenwerking met de Provincie Zeeland, Bureau Ruimte & Groen een bestek op de markt gebracht voor de aanleg van bruggen en vlonderpaden als onderdeel van het opwaarderen van de Passageulelinie. In het kader van dit bestek heeft Aquavia de volgende onderdelen aangelegd:

Twee bruggen in de buurt van Sluis

De bruggen hebben een overspanning van 25 meter en worden elk ondersteund door acht betonnen heipalen. De onderbouw betreft een thermisch verzinkte stalen constructie, opgebouwd uit 3, onderling te koppelen, delen. Aan weerszijden is een houten leuning voorzien, terwijl het dek bestaat uit composiet dekdelen met een slijtlaag van PE-coating ingestrooid met zwarte baxiet korrels.

Brug in aanbouw

Brug na oplevering

Brug Fort Berchem in aanbouw

-Vlonder over het Groote Gat in aanbouw

Vlonder langs het Groote Gat in aanbouw

Een houten ophaalbrug naar Fort Berchem nabij Terhofstede

De brug rust op 8 houten palen, is ca. 6m hoog en heeft een lengte van 15 meter. De bovenbouw geeft de brug het uiterlijk van een ophaalbrug, maar is niet operationeel.

Vlonderpad 'Groote Gat'

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de constructie van een 340 meter lang vlonderpad over en langs krekengebied ‘Groote Gat' te Oostburg. De vlonders komen te liggen op naaldhouten palen van 6m lengte, voorzien van een kunststof opzetstuk. De dwarsdragers, angsliggers, schoren, dekdelen en schopranden zijn van kunststof, waardoor een lange levensduur is gegarandeerd. Deze nieuwe materialen worden als duurzame toepassing erkend. Dit sluit aan bij het MVO-beleid binnen KWS Infra. Ook is er door KWS Infra grondwerk uitgevoerd en is het terrein rondom het vlonderpad heringericht. Het ‘Groote Gat' in Oostburg ligt in een Natura2000 gebied, wat betekent dat voor de uitvoering van de werkzaamheden een vergunning/ontheffing is vereist.

Feiten & cijfers

 • In opdracht van
  Dienst Landelijk Gebied
 • In samenwerking met
  de provincie Zeeland
 • Op de markt gebracht door
  Buro Ruimte & Groen
 • Oplevering van het project
  Ca. half mei 2013
 • Projectcategorieën
  Bruggen
+