HomeProjecten Sluizencomplex Terneuzen

Sluizencomplex Terneuzen

Baggerwerkzaamheden

Voortkomend uit het onderhoudscontract "Waterdistrict Westerschelde" dat KWS/Aquavia uitvoert voor Rijkswaterstaat worden elk jaar baggerwerkzaamheden uitgevoerd bij het sluizencomplex van Terneuzen. Het gaat in deze dan om de Westsluis en de Middensluis.

In de Westsluis en de Middensluis bevinden zich roldeuren, in de Westsluis zijn alle deuren roldeuren en de Middensluis heeft alleen de spui- en schutdeur als roldeur. Om de roldeuren onbelemmerd te kunnen laten bewegen is het noodzakelijk om op gezette tijden de deurkassen vrij te maken van overtollig slib. De baggerspecie (slib) wordt met een dragline boven gehaald en afgevoerd, het resultaat en de doelstelling van dit onderhoudswerk is dat de railbanen waarop de roldeur beweegt vrij zijn van verontreiniging. De baggerwerkzaamheden vinden tweemaal per jaar plaats.

Feiten & cijfers

+