HomeProjecten Reparatiewerkzaamheden Damwand Vlake

Reparatiewerkzaamheden Damwand Vlake

Aanbrengen drainage

Eind 2013 heeft Aquavia het werk 'Aanbrengen drain t.b.v. spanningswater damwand Vlake' aangenomen van de VOC. Doel van het werk was om een drainagebuis aan te brengen achter de damwandconstructie (landzijde) aangesloten op een in de damwand aangebrachte terugslagklep.

De gedachte achter deze constructie is, dat men zich zorgen maakt over het spanningswater dat door kwel ontstaat achter de damwandconstructie. Het spanningswater dat uit de waterkeringen , oost en west van het Kanaal door Zuid-Beveland kwelt zou zodanige druk kunnen opbouwen dat de damwand uit positie zou kunnen komen te staan door de opgebouwde druk. Om dit probleem te voorkomen, heeft Aquavia een drainage buis aangebracht op -50 NAP, c.a. 3 meter onder de bovenzijde van de damwand constructie. Om dit karwei te kunnen verwezenlijken is vier maal , noord-west, zuid-west, noord-oost en zuid-oost boven de Vlake tunnel een c.a. 3 meter diepe sleuf gegraven van ongeveer 1 meter breed en in deze sleuf is waterdoorlatend doek met daarin de drainagebuis aangebracht.

Bij alle vier de vakken is een gat in de damwand aangebracht, waarin een terugslagklep is gemonteerd, op de terugslagklep is een drainage-inspectie put aangesloten waarop weer de drainagebuis is aangesloten. Na dit alles is de sleuf boven de drain opgevuld met grind en afgedekt met de bovenflap van het waterdoorlatende doek, waardoor een afvoerconstructie is ontstaan voor het ontstane kwelwater. De waterkerende functie van de dijk is weer hersteld door het aanbrengen van een halve meter breuksteen, vol en zat gepenetreerd met gietasfalt. Als laatste zijn de opgebroken gedeelten van het fietspad weer hersteld door het aanbrengen van een nieuwe funderingslaag met daarop een nieuwe laag asfalt. Wederom kruisten de wegen van weg- en waterbouw elkaar weer binnen onze organisatie.

Feiten & cijfers

+