icon-arrow-right
Home Het ijs te lijf met bellen

Het ijs te lijf met bellen

Actueel

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn we vanuit Aquavia voor Volker Infra Zeeland als onderhoudsaannemer op de vaarwegen in de Zeeuwse Delta in deze winterse tijden actief om sluizen
bruikbaar en bevaarbaar te houden. Terwijl door de vorst op diverse plekken ons werk buiten stil ligt, is het voor andere collega's nu juist spitsuur in de strijd tegen het ijs.

 

 

Bellenscherm ijsbestrijding

Luchtbellen en verwarming

Bij onder meer de Kreekraksluizen zijn (lucht)bellenschermen en (sluis)deurverwarming ingezet om
ijsvorming rond de sluisdeuren te voorkomen. Het bellengordijn, dat in de deuren zit ingebouwd, ondersteunt normaal gesproken de scheiding van zoet en zout water. Maar tijdens vorst houden de luchtbellen het water in noodzakelijke beweging, zodat het niet kan bevriezen. 

Ijs breken

De ijssituatie rond de sluizen in de Zeeuwse Delta monitoren we continu. Sleepboten en ijsbrekers zijn stand by, om wanneer nodig snel ingezet te kunnen worden om vormend ijs in de vaargangen te breken. Ook mankracht staat klaar om met de hand ijs van sluisdeuren en aanslagen te verwijderen.

Hollandsche IJsselkering: mobiel bellenscherm

Ook de Hollandsche IJsselkering houden we vrij van ijs. Daar zetten we een mobiel bellenscherm in, omdat de sluizen en keringen van de Hollandsche IJsselkering geen ingebouwde voorzieningen hebben zoals de Krammer- en Kreekraksluizen. Het mobiele bellenscherm bestaat uit compressoren die op de wal worden gezet en waaraan luchtslangen en verdelers zijn bevestigd, die zowel aan de kan van Capelle aan den IJssel als bij Krimpen aan den IJssel in het water gelegd worden om ook daar met luchtbellen het water in beweging te houden.

+