icon-arrow-right
HomeProjecten Betonwerk Dow Benelux B.V.

Betonwerk Dow Benelux B.V.

Terneuzen

Voor Standardkessel-Baumgarte GmbH verrichten we betonwerk voor de bouw van een nieuw energiestation op het Dow Terneuzen Industry Park. Dit energiestation wordt gebouwd door E.ON Power Plants Belgium bvba (EON) en zal de faciliteiten van Dow van processtoom gaan voorzien.

Fundering

In een eerdere fase richtten we het hele werkterrein voor de bouw van de steam boiler in. Zo legden we tijdelijke wegen en verhardingen aan voor het werkverkeer. Daarna realiseerden we de betonnen koelkelder voor het proceswater en de funderingen voor diverse pijpen en leidingen die over het terrein lopen. Ook legden we de funderingsplaat voor elektriciteitsinstallaties, een aantal bruggen en het gasreductiestation. Recentelijk maakten we de betonnen funderingsplaat voor de steam boiler met een formaat van 30x20 meter.

+