icon-arrow-right
HomeProjecten Camping de Vogel

Camping de Vogel

Herinrichting

Voor Recreatiecentrum de Vogel hebben we zo’n 10 hectare campingplaatsen gerealiseerd op een nieuw terrein. Daarvoor moest een grote waterpartij worden verlegd. In de oorspronkelijke situatie werden het toekomstige terrein van camping de Vogel en het bestaande terrein van elkaar gescheiden door waterpartij “De Vogelwaarde”. Om een verbinding te maken tussen beide delen van de camping zijn er twee toeritten van zand, afgewerkt met grond, gerealiseerd. Op de plek van de duiker is er een kruising gemaakt met een betonnen brug. Om de overspanning zo kort mogelijk te houden en het doorstroomprofiel te garanderen, is er tijdens de uitvoering een sleufkist geplaatst, in het verlengde van de duiker. Na het realiseren van de brug en het plaatsen van een damwand is de kist weer verwijderd.

Uitgevoerde werkzaamheden

Naast de verbindingsweg, toeritten en betonnen brug zijn er nog de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 

 • Realisatie van een tweetal visvlonders (zeven meter breed en vier meter lang) in de waterpartij
 • Het aanleggen van verhardingen t.b.v. wegen, fiets-  en voetpaden op het terrein.
 • Uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden op het terrein, waaronderhet graven van cunetten, aanbrengen funderingen, aanbrengen grondwal en
  het afwerken van het gehele terrein.
 • Het graven van een vijverpartij inclusief beschoeiing.
 • Het realiseren van een sierlijke houten brug over de vijverpartij.
 • Het aanbrengen strandjes op de koppen van de vijverpartij.

 

De vijverpartij die gemaakt is, is afgesloten met een dam, afgedekt met stortsteen en ingestort met beton, zodat er een waterdicht geheel ontstond. Door middel van een pomp met in- en uitstroomvoorziening, wordt er gezorgd voor doorstroming in de vijverpartij. Het water wordt hierbij uit “De vogelwaarde” de vijver in gepompt, waardoor er een peilverhoging ontstaat. Deze peilverhoging zorgt er vervolgens voor dat de dam gaat fungeren als overstort en het water gereguleerd blijft.

Feiten & cijfers

 • In opdracht van:
  Camping de Vogel
 • In samenwerking met:
  KWS Infra bv Roosendaal/Sas van Gent
 • Duur:
  2014 t/m december 2016
 • Projectcategorieën
  Betonwerk
  Bruggen
  Algemeen

Meer weten over dit project?

Contact RenĂ© van Pelt »
+