icon-arrow-right
HomeProjecten Onderhoud Vaarwegen Zeeuwse Delta

Onderhoud Vaarwegen Zeeuwse Delta

Onderhoudscontract

De Zeeuwse Delta is met een uitgebreid netwerk van vaarwegen en kanalen de belangrijkste schakel tussen de regio Rotterdam en regio Antwerpen. Een optimaal functionerend vaarwegennet is belangrijk voor de economie in deze regio. Vanaf 1 mei 2013 is het nieuwe onderhoudscontract "Vaarwegen in de Zeeuwse Delta" bij KWS/Aquavia van start gegaan. Op basis van de ervaringen van de pilot "Netwerkgericht Onderhoud Vaarweg Hansweert/Krammersluizen" (NHK) van Rijkswaterstaat met Infrastructurele partners tussen 2006 en 2010, is er bij deze aanbesteding gekozen voor een nieuw gecombineerd onderhoudscontract (ECW) met één aannemer: KWS/Aquavia. Voor KWS/Aquavia betekent dit nieuwe zgn. ECW-onderhoudscontract een uitbreiding naar het totaal beheer Onderhoud Vaarwegen Zeeuwse Delta tot 2018, waarbij het civieltechnische (C) en werktuigbouwkundige (W) deel door KWS infra en Aquavia wordt uitgevoerd. Het elektronische onderhoud (E) is uitbesteed aan Istimewa. Naast het NHK valt onder dit contract ook de Schelde-Rijn verbinding (SRV) over het traject Volkeraksluizen/Antwerpen in opdracht van Volker Infra. 

EWC-onderhoudscontract vaarwegen Zeeuwse Delta

Het EWC-onderhoud betekent voor de medewerkers van KWS/Aquavia het volledige onderhoud uitvoeren, monitoren van gebreken en schades én het initiëren van onderhoudstappen. Dat wil zeggen dat KWS/Aquavia zelf haar werkzaamheden signaleert, inspecties uitvoert, verbetervoorstellen doet en zorg besteed aan de intergratie van duurzame toepassingen. Er loopt momenteel een proef met het aanbrengen van kunststof op houten remmingwerken. Getest wordt of kunststof meer slijtvast is dan staal op o.a. afmeerplaatsen.

Binnen het totale onderhoudscontract valt o.a.

 • Algemene controle van de hydraulische systemen met storingsdienst
 • Controle en onderhoud van bestrating, beschoeing en verlichting
 • Onderhoud en vervanging remmingwerken
 • Gebiedsonderhoud inclusief groenvoorziening o.a. opruimen zwerfvuil

 

KWS/Aquavia is tot eind 2013 eveneens de onderhoudspartner voor het 'natte' deel van de Oosterscheldekering (OSK) en voor delen van de Brouwers- en Veersedam.

Verbetervoorstel LED-verlichting

Verlichting van de sluisplateau's werd tot nu toe traditioneel uitgevoerd. KWS/Aquavia heeft onlangs een verbetervoorstel voor LED-verlichting gedaan. Het vervangen van de tradionele verlichting door LED levert een aanzienljke energiebesparing op, zorgt voor reductie op storingen, het is duurzamer en bespaart kosten. Op termijn wordt alle verlichting overgezet naar LED.

VolkerSafeGuard

Aquavia is aangesloten bij de landelijke meldkamer van VolkerSafeGuard. Voor meldingen van storingen en calamiteiten is 24/7 VolkerSafeGuard, een professionele storings- en bereikbaarheidsdienst, beschikbaar.

Feiten & cijfers

 • in opdracht van
  Volker Infra (combinatie van KWS infra en Volker Rail)
 • In samenwerking met
  Istimewa - Prop Groenvoorziening
 • Duur
  2013 - 2018 (met mogelijke verlenging)
 • Contact
  Jean-Paul Caessens
 • Projectcategorieën
  Onderhoud
+