icon-arrow-right
HomeProjecten Reparatiewerkzaamheden draaibrug Sluiskil

Reparatiewerkzaamheden draaibrug Sluiskil

Reapareren en opvullen buffers

Halverwege 2012 heeft Aquavia opdracht gekregen van Rijkswaterstaat om de buffers gelegen nabij de draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent te repareren en op te vullen en terug te brengen in oorspronkelijke staat. De buffers zijn damwand kuipen opgevuld met zand en porfier welke dienen om eventuele aanvaringen met de middenpeilers van de draaibruggen te voorkomen.

Bij het plaatsen/aanbrengen van de buffers  ( in het verleden) is een kostenbesparende manier van aanbrengen gehanteerd, d.w.z. dat de damwandplanken van de kuipen indertijd gestaffeld zijn aangebracht. Gestaffeld aanbrengen wil zeggen dat de damwandplanken om en om een andere lengte hebben, in dit geval een lange plank en dan weer een korte plank ect. etc. Op deze manier werd bezuinigd op de leverantie van staal, maar een nadeel ven deze manier werd in de loop van de jaren duidelijk. 

 

Door de sterke stroming die rond de buffers ontstond mede door de drukte van de  vaarroute  werd de grondslag van  de kanaalbodem verplaatst en werden de onderzijden van sommige korte planken onderspoelt waardoor de opvulling van zand en porfier weg lekte en in het kanaal verdween.

Door enkele inspectie duiken te maken werd  de toestand van de kuipen in kaart gebracht en werd een plan  "de campagne" opgesteld. Besloten werd om de ontstane lekken onder de damwandplanken te dichten door staalplaten voor de korte damwandplanken in de kanaalbodem te persen en dicht te lassen. Deze werkgang heeft vrij veel tijd in beslag genomen, omdat het onder water lassen met duikers alleen mogelijk is wanneer de hoofd doorvaarroute van het kanaal is gestremd, d.w.z. dat er dan geen grote vaart door het kanaal is toegestaan. Nadat de geconstateerde lekken zijn dichtgemaakt is begonnen met het opvullen van de buffers met zand en afgedekt met ballast (porfier). De totale werkzaamheden zijn in november 2013 afgerond.

Feiten & cijfers

  • In opdracht van:
    Rijkswaterstaat
  • Projectcategorieën
    Bruggen
+