icon-arrow-right
HomeProjecten Tankputten Rosendaal Energy Sluiskil

Tankputten Rosendaal Energy Sluiskil

Sluiskil

Bij de bouw van de biodieselfabriek van Rosendaal Energy (nu Neste Oil) in Sluiskil hebben we twee tankputten gerealiseerd
op een nieuw terrein naast HEROS.

 

Trisoplast

Om deze tankputten te maken hebben we vanaf het maaiveld eerst een meter grond afgegraven. Hier is vervolgens het geheel op gebouwd. Om de tankput(ten) vloeistof kerend te maken, hebben we gebruik gemaakt van een Trisoplast
onderlaag. Het geheel is opgebouwd met verdicht zand en fundaties voor achttien opslagtanks met diameters die uiteenliepen van 5 tot 17,5 meter.

Werkzaamheden

Alle tanks zijn voorzien van lekdetectie (HDPE folie). Vervolgens is een damwand geplaatst om het geheel in te sluiten volgens de geldende norm (volume/inhoud van de tankput). Beide tankputten zijn voorzien van een drainage-systeem dat gekoppeld is.

 

Verder hebben we een asfaltlaag aangebracht onder de achttien tanks en betonnen poeren geplaatst voor de leidingen in de tankput. Ook is een verzamelkolk voor de afvoer van regenwater van beide tankputten geplaatst.

 

Feiten & cijfers

+