icon-arrow-right
HomeProjecten Versterking oevers Kanaal Gent-Terneuzen

Versterking oevers Kanaal Gent-Terneuzen

Kanaal Gent - Terneuzen

Het herleggen van de glooiingblokken en versterken van de oevers aan de west- en oostzijde van het Kanaal Gent-Terneuzen, tussen Sluiskil en Sas van Gent , werd onlangs door Aquavia afgerond. Voor dit project, voorvloeiend uit het bestek ‘Onderhoud Westerschelde', is over een periode van 5 weken 1,5 km glooiing herlegt, zowel ten noorden als zuiden van de draaibrug bij Sluiskil.

Aan de oostzijde startte Aquavia met het herleggen van de blokken en werden de damwandkassen opnieuw opgevuld. Bij het opvullen van de damwandkassen is er voor het eerst gekozen voor het volstorten met o.a. gebroken puin in combinatie met beton i.p.v. zand of grond. Aan de westzijde is ca. 1 km opgevuld met beton en ter hoogte van de jachthaven Sas van Gent is eveneens gekozen voor deze opvulling.

Feiten & cijfers

 • Extra opdracht
  Waterdistrict Westerschelde
 • In opdracht van
  Rijkswaterstaat, directie Zeeland
 • Duur
  5 weken
 • Oplevering project
  week 21
 • Projectcategorieën
  Betonwerk
+