icon-arrow-right
HomeProjecten Vervangen schuiven Bathse Spuisluis

Vervangen schuiven Bathse Spuisluis

Bath

Als onderdeel van de Deltawerken, een van de primaire waterkeringen van ons land, levert de Bathse Spuisluis bij Rilland-Bath een belangrijke bijdrage aan de bescherming tegen hoog water. Om ervoor te zorgen dat dit ook de komende jaren probleemloos blijft gebeuren, pleegden we in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud aan de sluis.

De Bathse Spuisluis zorgt ervoor dat overtollig zoet water uit het Zoommeer wordt afgevoerd naar de Westerschelde. De sluis bestaat uit zes betonnen kokers met daarin houten schuiven. Door de schuiven op en neer te bewegen, kan geregeld worden hoeveel water de sluis doorlaat vanuit het Zoommeer. Die verversing van water verbetert de waterkwaliteit in het Zoommeer en zorgt er ook voor dat het waterpeil laag genoeg blijft voor de scheepvaart om onder vaste bruggen door te kunnen varen. De oude schuiven van de sluis lekten zout water van de Westerschelde naar het Zoommeer. Dat is schadelijk voor de waterkwaliteit. Daarom vervingen we deze schuiven voor nieuwe exemplaren. Ook reviseerden we de bijbehorende cilinders. Operationeel blijven

Een belangrijke voorwaarde bij de vervanging van de schuiven was dat er tijdens het onderhoud steeds vijf kolken in gebruik bleven. Pas wanneer een schuif vervangen, teruggeplaatst en getest was, kon het werk aan de volgende schuif begonnen worden. Zo kon de Bathse Spuisluis ook tijdens de werkzaamheden operationeel blijven. De schuiven met een gewicht van 9 ton per stuk, werden met een telekraan vanaf de dijk uit en in de sluis gehesen. Ook de hydraulische cilinders werden op deze manier verwijderd en weer teruggeplaatst.

Veiligheid

Bij het werk namen we uiteraard de nodige veiligheidsmaatregelen in acht. Zo waren onze mannen en onderaannemers bij het reviseren van de cilinders aangelijnd met een valgordel vanwege het werken op hoogte. In de loop van het project kwam er een extra veiligheidsthema bij: het Covid-19 coronavirus. Uiteraard hebben we ook rond dit aspect de benodigde extra maatregelen genomen. Zo droegen de medewerkers extra persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege het werken in een besloten ruimte, waarin het niet mogelijk was de voorgeschreven 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Met deze extra aandacht kon het werk veilig doorgang vinden en het onderhoud worden afgerond.

Meer lezen?

In de oktober editie van het magazine 'Bereikbaar Zeeland' van Rijkswaterstaat, is een artikel opgenomen over het onderhoud aan bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in Zeeland. Je leest het artikel hier

Feiten & cijfers

+