icon-arrow-right
HomeProjecten Vispassage Crèvecoeur `s-Hertogenbosch

Vispassage Crèvecoeur `s-Hertogenbosch

Den Bosch

Eerste Nederlandse vispassage in primaire waterkering!
In opdracht van Waterschap Aa en Maas bouwde Aquavia voor het eerst een vispassage in een primaire Nederlandse waterkering. Door de getrapte waterloop kunnen vissen nu doormigreren en dit komt de visstand ten goede. De extra beveiligde dijkdoorvoer, vlakbij de bestaande spuisluis, moest voor de start van het stormseizoen (oktober) gereed zijn. Dankzij de efficiënte uitvoering liep het project op schema.

Drievoudige waterkering

Deze vispassage tussen de Maas en de Dieze is een nieuw type en bestaat uit een dijkdoorvoer en een meanderende, getrapte waterloop van ca. 290 meter lang. Dankzij de dijkdoorvoer en de getrapte waterloop kunnen vissen vanaf Hoek van Holland, door Den Bosch naar het Zuiden van Noord-Brabant en het Noorden van België migreren. De bestaande spuisluis Crèvecoeur belemmerde dit.

Aquavia bouwde in eerste instantie een damwandkuip van 38 meter lang, 12 meter breed en 10 meter diep. Na het aanbrengen van het stempelraam en het deels ontgraven van de bouwput startte Aquavia met het funderingswerk voor de driebeukige betonnen duikerconstructie. Na het aanbrengen van een onderwater betonvloer aan van 1300 mm dik door een duikerteam,kon de bouwput leeggepompt worden. Binnen ca. acht weken werd de duikerconstructie met twee rijen met drie automatisch bedienbare RVS schuiven van 2 bij 2,5 meter aangebracht. Hiermee kan het achterland van de Maas beschermd worden bij hoogwater.Ook bouwde Aquavia twee vleugelwanden aan weerszijden van de dijkdoorvoer ter stabilisatie van het dijklichaam.

Meanderende watertrap

Aquavia realiseerde in Den Bosch een dijkdoorvoer, die uitmondt in een getrapte waterloop. In totaal wordt een hoogteverschil van ca 1,76 meter overbrugt. De waterloop bestaat nu uit 22 trappen van 14 meter lengte met een overbrugging van 8 centimeter. De trappen in de waterloop zijn gecreëerd door niveauverschil van de grond in combinatie met 22 hardhouten damwanden, die haaks op de richting van de waterloop in de grond zijn gedrukt. Hierdoor ontstonden 22 bekkens. Na het gereedkomen van de totale waterloop met het uiterlijk van een slingerende beek, kon het omliggende gebied natuurlijk worden afgewerkt.

Feiten & cijfers

 • Aanneemsom
  € 1.885 miljoen
 • Bouwperiode
  mei-december 2012
 • Constructeur
  Tauw, Eindhoven
 • In opdracht van
  Waterschap Aa en Maas
 • Projectcategorieën
  Bruggen
  Algemeen
  Onderhoud
+