icon-arrow-right
HomeProjecten Waterdistrict Westerschelde

Waterdistrict Westerschelde

Kanaal Gent -Terneuzen

In opdracht van Rijkswaterstaat, directie Zeeland, zorgde Aquavia voor het totale civiel technische onderhoud op het druk bevaren Kanaal Gent-Terneuzen en enkele deelgebieden langs de Westerschelde.

Kanaal Gent-Terneuzen, Havens Breskens, Vlissingse Koopmanshaven en De Kaloot

De onderhoudsactiviteiten voor het Kanaal Gent-Terneuzen behelsden het traject van Zelzate, op de Vlaamse grens, tot en met het sluizencomplex Terneuzen. Activiteiten waren geclusterd in de secties West - Midden - Oost om de totale lengte efficiënt te kunnen monitoren. Het onderhoudsbestek ‘Waterdistrict Westerschelde' omvatte daarnaast het onderhoud op o.a. industriestrand ‘De Kaloot',  steiger op de kop van het Vlissingse Koopmanshaven en de Havens van Breskens.

 

Het zwaartepunt van de werkzaamheden binnen dit onderhoudscontract lag bij de sluizen bij Terneuzen. Aquavia droeg zorg voor een optimale en regelmatige controle van alle technisch civiele installaties, zodat hinder voor het scheepvaartverkeer en de infrastructuur rondom de vaarweg tot een minimum kon worden beperkt. Dit zgn. stremmingenbeleid moest de sluizen optimaal operationeel houden. Tijdens een stremming werden er o.a. onderwater inspecties uitgevoerd van de railbanen, slip weggebaggerd en waar nodig reparaties uitgevoerd.


Regelmatige inspecties en proactief onderhoud zorgden voor een optimale conservering van alle technische en vaarwater gerelateerde onderdelen. Naast regulier onderhoud werden er regelmatig extra reparatie- en vervangingsprojecten door Aquavia aangenomen.

De werkzaamheden bestonden uit o.a.:

 • Onderhoud sluizen en sluisdeuren
 • Onderhoud remming- en geleidewerken
 • Reparatie meerstoelen
 • Oeverversteviging en -reparatie
 • Aanbrengen geleidewerk
 • Steenzetwerk zeeweringen
 • Onderwater inspectiewerkzaamheden
 • Onderhoud bruggen en brugdekken
 • Baggerwerkzaamheden
 • Bodemsanering
 • Sloopwerkzaamheden

Daarnaast droeg Aquavia zorg voor het groenonderhoud op de oevers en het ruimen van zwerfvuil.

Waar nodig huurde Aquavia gespecialiseerde onderaannemers in o.a. voor duikinspecties of til- en liftwerkzaamheden bij groot onderhoud of vervanging. Voor werken op het water had Aquavia het werkschip ‘Ingrid B.' ter beschikking. Het team van 3 vaste medewerkers werdt aangevuld met flexibele gespecialiseerde teams van o.a. KWS Infra BV en onderaannemers.

VolkerSafeGuard

Aquavia was aangesloten bij de landelijke meldkamer van VolkerSafeGuard. Voor meldingen van storingen en calamiteiten is 24/7 VolkerSafeGuard, een professionele storings- en bereikbaarheidsdienst,  beschikbaar. Aquavia medewerkers van ‘waterdistrict Westerschelde' draaiden bij toerbeurt een calamiteitendienst.

Feiten & cijfers

 • In opdracht van
  Rijkswaterstaat, directie Zeeland
 • In samenwerking met
  KWS Infra BV
 • Duur
  2006 t/m december 2013
 • Projectcategorieën
  Bruggen
  Onderhoud
+